Monday, August 5, 2013

Bài học, Thứ Ba 5-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TỤC SANH KHÔNG PHẢI LÀ TÁI SANH 

5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải tái sanh không phải là chuyển sang?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Tái sanh không phải là chuyển sang.”

“Thưa ngài Nāgasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn từ cây đèn (khác), tâu đại vương, phải chăng cây đèn ấy được chuyển sang từ cây đèn (kia)?”

“Thưa ngài, không phải.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.”

“Xin ngài cho thêm ví dụ.”

“Tâu đại vương, có phải ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiếu đã có câu thơ nào đó được học ở người thầy dạy về thơ?”

“Thưa ngài, đúng vậy.”

“Tâu đại vương, phải chăng câu thơ đó được chuyển sang từ người thầy?”

“Thưa ngài, không phải.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Những mãnh lực gì khiến những kiếp sau kế tục đặc tánh của những kiếp trước? - TT Tuệ Siêu
2. Nhận thức về vô thường có lợi gì trên phương diện nội tại? - TT Pháp Tân
 3. "cảm thọ buồn" và "tôi buồn" khác nhau thế nào? - TT Pháp Đăng
 4. Con người thường nghĩ về một linh hồn hằng hữu. Tại sao đó là ý nghĩ của phần đông? - TT Tuệ Quyền
5. Tại sao chúng ta có khuynh hướng đi tìm cái mới nhưng lại bám víu vào cái cũ? - TT Pháp Tân
6. Chúng ta có sự mâu thuẫn trong sinh hoạt. Chúng ta cầu mong giải thoát nhưng khi người thân chết thì lại đốt vàng mã để người thân dùng. Thì như vậy có phải mâu thuẫn không? Chúng ta mong được về cảnh giới tốt hơn nhưng chúng ta lại bám víu vào những gì có ở trần gian? - TT Pháp Đăng
No comments:

Post a Comment