Sunday, August 11, 2013

Bài học, Thứ Hai 12-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

KHÔNG ÁI CHẤP THÂN NHƯNG VẪN NÊN LO CHO THÂN  

1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải thân thể đối với các bậc xuất gia là đáng yêu?”

“Tâu đại vương, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu.”

“Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu, quyến luyến?”

“Tâu đại vương, khi đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc nào đó đại vương có bị tên bắn?”

“Thưa ngài, đúng vậy.”

“Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm.”

“Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với đại vương nên được bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm?”

“Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trẫm. Tuy nhiên, nhằm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu nhằm nâng đỡ việc thực hành Phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết thương đã được đức Thế Tôn đề cập đến. Vì thế, các bậc xuất gia chăm nom thân thể như là (chăm sóc) vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:

‘Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vết thương lớn có chín cửa (cửu khiếu) rỉ ra xung quanh những mùi hôi thối, không trong sạch.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Một vị tu sĩ Phật giáo đúng theo truyền thống có nên lựa chọn một cách ăn uống riêng biệt cho mình chăng? - TT Tuệ Quyền
 2. Làm thế nào vừa sống như một người "dễ nuôi" mà cũng có thể lựa chọn những thứ thích hợp cho cơ thể (nhất là với người có bệnh) - TT Pháp Đăng
3. Phải chăng nhiều vị tu sĩ ngày nay tương đối không được hướng dẫn về sự gìn giữ sức khỏe? - TT Pháp Tân
4. Trong kinh ghi lại có những vị hành đạo quên thân thì những vị nầy không hành theo trung đạo do Đức Phật dạy hay hành trì một cách thù thắng? - ĐĐ Pháp Tín
5. Vấn đề ẩm thực trong Phật Giáo. - TT Giác ĐẳngNo comments:

Post a Comment