Wednesday, August 14, 2013

Bài học, Thứ Năm 15-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CÓ THỂ LÀM GIỐNG KHÔNG HẲN LÀ PHẢI HỌC THEO 

4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là người hành Phạm hạnh?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là người hành Phạm hạnh.”

“Thưa ngài Nāgasena, chính vì điều ấy có phải đức Phật là học trò của Phạm Thiên?”

“Tâu đại vương, đại vương có con voi đầu đàn không?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”

“Tâu đại vương, phải chăng con voi ấy đôi khi vào lúc nào đó rống tiếng rống như là của loài cò?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có rống.”

“Tâu đại vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những con cò?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Tâu đại vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác?”

“Thưa ngài, có tánh giác.”

“Tâu đại vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của đức Thế Tôn.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Phải chăng chúng ta không thể hiểu Phật Pháp đơn thuần qua ngôn ngữ mà phải hiểu rõ nghĩa lý đặc thù của Phật Pháp? - TT Tuệ Siêu
2. Sự thanh tịnh có phải là cứu cánh của Đạo Phật chăng? - TT Pháp Đăng
3. Sự hiểu biết nào của Đức Phật được gọi là "tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy". Tại sao điều đó có một ý nghĩa quan trọng? - TT Tuệ Quyền
 4. Phải chăng Phật Pháp có nhiều điểm khó hiểu so với thường thức? Nếu đúng vậy thì tại sao? - ĐĐ Pháp Tín
5. Tại sao chúng ta tôn kính Phật là bậc Vô Thượng Điều Ngự? - TT Tuệ Quyền
 6: Trong giá trị tinh thần có nên nói về sự "đụng hàng" chăng? - TT Pháp ĐăngNo comments:

Post a Comment