Wednesday, August 21, 2013

Bài học, Thứ Năm 22-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

SỰ TRUNG THỰC CỦA KÝ TÍNH

11. Abhijānantasatipañho
11. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, sabbā sati abhijānantī uppajjati , udāhu kaṭumikāva satī’’ti? ‘‘Abhijānantīpi, mahārāja, kaṭumikāpi satī’’ti. ‘‘Evañhi kho, bhante nāgasena, sabbā sati abhijānantī, natthi kaṭumikā satī’’ti? ‘‘Yadi natthi, mahārāja, kaṭumikā sati, natthi kiñci sippikānaṃ kammāyatanehi vā sippāyatanehi vā vijjāṭṭhānehi vā karaṇīyaṃ, niratthakā ācariyā, yasmā ca kho, mahārāja, atthi kaṭumikā sati, tasmā atthi kammāyatanehi vā sippāyatanehi vā vijjāṭṭhānehi vā karaṇīyaṃ, attho ca ācariyehī’’ti.
‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.
 11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, toàn bộ trí nhớ được sanh lên là thuộc về chủ quan hay trí nhớ là thuộc về khách quan?”
 “Tâu đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa thuộc về khách quan.”
 “Thưa ngài Nāgasena, chính vì như thế phải chăng toàn bộ trí nhớ là thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan?”
 “Tâu đại vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề nghiệp, đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc về khách quan mà có việc cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề nghiệp, đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; và có nhu cầu về các thầy dạy học.”
 “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Túc mạng minh là một thứ hồi ức hay trí tuệ? - TT Tuệ Siêu
2. Chúng ta có thể sống mà không cần ký tính chăng?- TTTuệ Siêu
 3. Ảnh hưởng quan trọng nhất của những câu chuyện tiền thân là gì? - TT Pháp Đăng
4. Ai cung có tưởng uẩn tại sao có người có trí nhớ tốt hơn người khác? - TT Tuệ Quyền
 5. Theo Phật Pháp thì trí nhớ kém theo tuổi tác phải chăng do sự lão hóa của não bộ? - ĐĐ Pháp Tín
6. Hạnh nghiệp nào giúp chúng ta có ký tính tốt? - TT Pháp Đăng
7. Chúng ta nhớ nhiều do ôn nhắc hay do tĩnh lặng? - TTTuệ QuyềnNo comments:

Post a Comment