Wednesday, August 28, 2013

Bài học, Thứ Năm 29-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC


Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

PHƯỚC BÁU THÌ VÔ LƯỢNG


7. Pāpapuññānaṃ appānappabhāvapañho

7. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, kataraṃ nu kho bahutaraṃ puññaṃ vā apuññaṃ vā’’ti? ‘‘Puññaṃ kho, mahārāja , bahutaraṃ, apuññaṃ thoka’’nti. ‘‘Kena kāraṇenā’’ti? ‘‘Apuññaṃ kho, mahārāja, karonto vippaṭisārī hoti ‘pāpakammaṃ mayā kata’nti, tena pāpaṃ na vaḍḍhati. Puññaṃ kho, mahārāja, karonto avippaṭisārī hoti, avippaṭisārino pāmojjaṃ jāyati, pamuditassa pīti jāyati, pītimanassa kāyo passambhati, passaddhakāyo sukhaṃ vedeti, sukhino cittaṃ samādhiyati, samāhito yathābhūtaṃ pajānāti, tena kāraṇena puññaṃ vaḍḍhati. Puriso kho, mahārāja, chinnahatthapādo bhagavato ekaṃ uppalahatthaṃ datvā ekanavutikappāni vinipātaṃ na gacchissati. Imināpi, mahārāja, kāraṇena bhaṇāmi ‘puññaṃ bahutaraṃ, apuññaṃ thoka’’’nti.
‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.
Pāpapuññānaṃ appānappabhāvapañho sattamo.

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, phước và tội cái nào nhiều hơn?”

“Tâu đại vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít.”

“Vì lý do gì?”

“Tâu đại vương, trong khi làm tội thì có sự ân hận rằng: ‘Nghiệp ác được ta làm,’ do đó ác không tăng trưởng. Tâu đại vương, trong khi làm phước thì không có sự ân hận. Đối với người không có sự ân hận, hân hoan sanh khởi; đối với người được hân hoan, hỷ sanh khởi; đối với người có tâm hỷ, thân khinh an; thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc; có sự an lạc, tâm được định tĩnh; đã được định tĩnh, thì nhận biết đúng theo thực thể. Vì lý do ấy, phước tăng trưởng. Tâu đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi dâng lên đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ chín mươi mốt kiếp. Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng: ‘phước thì nhiều hơn, tội thì ít.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Có đúng chăng khi nói rằng những niềm vui to lớn không tồn tại lâu dài bằng niềm vui nhẹ nhàng? - TT Pháp Tân
 2. Phải chăng sự nghĩ tưởng đến phước hạnh đã làm cũng là điều làm tăng trưởng phước lành? - TT Pháp Đăng
3. Niềm hãnh diện mang tính ngã chấp về phuớc hạnh đã làm có giống với điều được nói là "hoan hỷ với công đức đã làm"? - TT Tuệ Quyền
 4. Tại sao đa số chúng sanh xu hướng theo điều ác quấy nhưng cái bất thiện không tồn tại lâu dài? - ĐĐ Pháp Tín
 5. Nhiều người nói "miễn vui là được rồi". Một người hiểu đạo phân biệt thế nào giữa thọ hỷ trong tâm bất thiện và niềm vui trong phúc quả? - TT Tuệ Siêu
 6. Những người tạo dựng cơ nghiệp lớn bằng phương cách bất thiện nhưng theo lý nhân quả thì sự thành công đó có phần nào do phước quá khứ chăng? TT Tuệ Siêu
7. Những người tạo dựng cơ nghiệp lớn bằng phương cách bất thiện nhưng theo lý nhân quả thì sự thành công đó có phần nào do phước quá khứ chăng? TT Tuệ Quyền


No comments:

Post a Comment