Thursday, August 15, 2013

Bài học, Thứ Sáu 16-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NẾU CỤ TÚC GIỚI LÀ TỐT SAO ĐỨC PHẬT KHÔNG THỌ 

 5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải việc tu lên bậc trên là tốt?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Việc tu lên bậc trên là tốt.”

“Thưa ngài, vậy đối với đức Phật có việc tu lên bậc trên, hay là không có?”

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết tất cả. Đối với đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi những người khác. Tâu đại vương, giống như việc đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Xin cho biết ý nghĩa những từ vựng cụ túc giới, đại giới, tu lên bậc trên. - TT Tuệ Siêu
2. Phải chăng có những giới thuộc về thi thiết và có những giới thuộc đệ nhất nghĩa đế? - TT Tuệ Siêu
3. Có thể nào biết một pháp môn tu tập thích hợp với người nào chăng? - TT Pháp Đăng
 4: Nếu phải hoàn tất những "pháp thấp" thì không biết chừng nào tu được "pháp cao" . Vậy chúng ta có nên đi thẳng vào pháp tu cao siêu nhất? - ĐĐ Pháp Tín
5. Trong các pháp tu thì có pháp nào dể cho người này mà khó cho người kia không? - TT Tuệ Siêu
No comments:

Post a Comment