Tuesday, August 20, 2013

Bài học, Thứ Tư 21-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NHỜ VÀO CÁI GÌ MÀ HỒI TƯỞNG LẠI VIỆC ĐÃ LÀM  TỪ LÂU TRONG QUÁ KHỨ?


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nhờ vào cái gì mà hồi tưởng lại việc đã làm từ lâu trong quá khứ?”“Tâu đại vương, nhờ vào trí nhớ.”“Thưa ngài Nāgasena, thế chẳng phải hồi tưởng lại là bằng tâm, không phải bằng trí nhớ?”“Tâu đại vương, đại vương có nhận biết được rằng sau khi làm một việc cần làm nào đó rồi quên lửng không?”

“Thưa ngài, đúng vậy.”

“Tâu đại vương, phải chăng vào thời điểm ấy ngài là không có tâm?”

“Thưa ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy trẫm đã không có trí nhớ.”

“Tâu đại vương, vậy tại sao ngài đã nói như vầy: ‘hồi tưởng lại là bằng tâm, không phải bằng trí nhớ’?”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Phải chăng trí nhớ có hai loại là trí nhớ thụ động và trí nhớ bị động? - TT Pháp Đăng
 2. Trí nhớ có thể được tôi luyện chăng? - TT Pháp Đăng
3. Theo Phật Pháp thì ký ức có cần đi chung với trí tuệ chăng? - TTTuệ Siêu
4. Ức niệm (sati) là một yếu tố quan trọng của ký tính. Vậy thì chúng ta có nhớ bằng thất niệm chăng? - TT Pháp Tân
 5. Những phiền não như ái chấp, hận thù có thể được kể là yếu tính để tăng trưởng ký ức? - ĐĐ Pháp Tín
6. Có cách nào để xóa đi những ký ức không đẹp? - TT Pháp Tân
7. Chúng ta có thể lựa chọn cái gì để nhớ chăng? - TT Pháp Tân
No comments:

Post a Comment