Sunday, February 23, 2014

Bài Học. Thứ Hai ngày 24-2-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
3. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA LOÀI RÙA
“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”
“Tâu đại vương, giống như loài rùa có đốm di chuyển, tránh xa nước vì sợ nước, tuy nhiên do việc tránh xa nước ấy, vẫn không bị giảm thiểu về tuổi thọ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, nên có sự nhìn thấy nét đặc biệt của đức hạnh ở việc không xao lãng. Tuy nhiên, do trạng thái nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng ấy, vẫn không bị suy giảm về bản thể Sa-môn, vị ấy tiến đến gần chỗ kề cận Niết Bàn. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Pháp Cú:[12]
‘Vị tỳ khưu thích thú trong việc không xao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, không thể bị hư hỏng, và ở kề cận chính Niết Bàn.’” 
VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA loài rùa là thứ ba.


II. Thảo Luận: TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Cái sợ trong tàm quý khác với cái sợ trong lo âu sợ hãi thế nào? TT Pháp Ðăng
 2. Phải chăng quán tưởng về sự chết là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp hành giả không dễ duôi? TT Tuệ Quyền
3. Lòng tàm qúi là ghê sợ tội lỗi ghê sợ sát sanh. Thì trong trường hợp chiến tranh giặc đến tàn sát dân làng thì mình nên làm thế nào? TT Pháp Đăng 
4. Có bao nhiêu lọai đức hành thì gọi là không xao lãng? - TT Tuệ Siêu
 5. Luân hồi thì quá dài, có thể tu tập như thế nào để rút ngắn con đường luân hồi không? TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment