Friday, April 4, 2014

Bài Học. Thứ Bảy ngày 5-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp tân

 bài 25 - KHÔNG GIÁC NGỘ KHÔNG CÓ GIẢI THOÁT


(VII) (Ek I, 7) (It. 3)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, không thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Ai hiểu, rõ biết được,
Tất cả là tất cả,
Ðối với tất cả chỗ,
Không có sự tham đắm,
Vị như vậy chắc chắn,
Liễu tri được tất cả,
Và có thể vượt qua,
Tất cả mọi đau khổ.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  Chư Tăng  điều hợp.
 1. Ý nghĩa liễu tri như thế nào là liễu tri căn, cảnh và thức để diệt trừ ái tham? ĐĐ Pháp Tín
 2. Đức Phật dạy về liễu tri các pháp, về Tứ đế , vê Bát Chánh Đạo, ... Tại sao Đức Phật dạy những trường hợp riêng biệt như vậy? - TT Tuệ Siêu
3. Ngoài cách hành thiền ra, còn cách nào để  ly tham không? TT Pháp Ðăng


No comments:

Post a Comment