Thursday, April 17, 2014

Bài Học. Thứ Sáu ngày 18-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

 bài 38 - HAI TRỢ DUYÊN QUAN TRỌNG CHO SỰ TU TẬP


(XXXVII) (Duk. I,10) (It. 27)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Ðầy đủ hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi, và như lý tinh cần đối với phấn khởi. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Bậc có trí phấn khởi,
Trường hợp đáng phấn khởi,
Vị Tỷ-kheo nhiệt tình,
Thông minh và cẩn trọng,
Quán xuyến nhìn sự vật,
Với trí tuệ Bát-nhã,
Nhiệt tình trú như vậy,
Sống đời sống an tịnh,
Không bồng bột hăng say,
Chú lực tâm tịnh chỉ,
Có thể đạt chứng được,
Ðoạn diệt các khổ đau.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Có sự sợ hãi, chán nản nào thuộc về tâm thiện không? - TT Pháp Đăng
 2. Xin chia sẻ một kinh nghiệm về điều tạo nên sự hoan hỷ, phấn khởi trong sự tu tập hay học hỏi Phật Pháp - TT Phap Tan 
 3. Người ta nói "bạo phát bạo tàn", có đúng chăng người phát tâm dõng mãnh trong sự tu học thì mau nản lòng? - TT Tuệ Siêu
4. Với một bạn đồng phạm hạnh muốn hoàn tục thì lời khuyên nào tốt nhất?
5. TT Giac Dang tom tat bai hoc

No comments:

Post a Comment