Thursday, April 24, 2014

Bài Học. Thứ Sáu ngày 25-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài  45 - LIỄU TRI PHẪN NỘ DIỆT KHỔ ĐAU


(XII) Ek II, 2) (It. 7)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Phẫn nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Với phẫn nộ phẫn uất,
Chúng sanh đi ác thú,
Bậc thiền quán, chánh trí,
Từ bỏ phẫn nộ ấy,
Từ bỏ, không bao giờ
Trở lại tại đời này.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Chúng ta có thể làm gì để "chuẩn bị trước" trong cố gắng tự chế dằn cơn phẫn nộ? - ĐĐ Pháp Tín
 2. Nhiều người tin rằng có chuyện bực bội thì cứ "tuôn ra", kềm chế lâu ngày sẽ thành cơn phẫn nộ lớn. Với người tu tập thì sao? TT Tuệ Siêu
 3 . Chúng ta thường phẫn nộ vì những dồn nén căng thẳng nội tâm. Xin cho một vài đề nghị về cách thư giãn? - TT Pháp Đăng
4. TT Giác Đẳng đúc kết bài họcNo comments:

Post a Comment