Wednesday, July 2, 2014

Bài học. Thứ Năm ngày 3-7-2014

 GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Con Đường Chuyển Hoá


I) Kinh Rắn (Sn 1) (Tiếp Theo)

3. Ai cắt đứt tham ái,

Không còn chút dư tàn,

Làm cho nước cạn khô,

Dòng nước chảy nhanh mạnh
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

4. Ai phá hoại kiêu mạn
Không còn chút dư tàn,
Như nước mạnh tàn phá
Cây cỏ lau yếu hèn,
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.II. Thảo Luận:   Chư Tăng   điều hợp.
1. Tại sao trong Phật giáo,  khi mình đẹp, mình hay, mình lại không được nói lên cái đẹp cái hay của mình?  - ĐĐ Pháp Tín
2. Nếu một người trong quá khứ đã từng hưởng thụ đã từng có tất cả, bây giờ ai nói người ta có thì người này nói rằng mình đã từng có như vậy. Thì như vậy có phải là ngã mạn không? - TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment