Tuesday, July 8, 2014

Bài học. Thứ Tư ngày 9-7-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Trú Xứ An Ổn

(II) Kinh Dhaniya (Sn 3)


Dhaniya:18. Cơm ta, nấu đã chín,

Sữa uống, ta vắt xong,
Mục đồng Dhaniya,
Ðã nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mahì,
Ta chung sống đồng cư,
Chòi lá được khéo lợp,
Lửa đốt được cháy đỏ.
Nếu là ý người muốn,
Thần mưa, hãy mưa đi.

Thế Tôn:

19. Ta đoạn được phẫn nộ,
Tâm hoang vu không còn,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Ðã nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mahì,
Ta chỉ sống một đêm,
Chòi lá được rộng mở,
Lửa đốt được tịch tịnh.
Nếu là ý người muốn,
Thần mưa, hãy mưa đi.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng   điều hợp.
1. TT Giác Đẳng giảng bổ túc thêm về bài học
2. Đối với người tu tập thì tiền bạc làm vướng bận hay làm chúng ta an tâm? - TT Tuệ Quyền
3. Sư Trưởng giảng bổ túc thêm về bài học
4. Chúng ta nên thỉnh thoảng trầm tư về hạnh phúc của sự thảnh thơi của sự nhẹ nhàng trong cuộc sống - TT Giác Đẳng

No comments:

Post a Comment