Saturday, January 17, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 18-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

PHẨM HAI - PHẨM MUCALINDA 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(VIII) (Ud 14) - 7. Ekaputtakasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthaphindika. Lúc bấy giờ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ, khả ái, đáng yêu bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên.

- Này các Cư sĩ, sao các Ông, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, lại đến đây, trong lúc quá sớm như vậy?

Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con khả ái, khả ý đã mệnh chung. Do vậy chúng con với áo ướt đẫm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong lúc quá sớm!

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:

7. Bị khả ái, dễ thương
Trói buộc và chi phối,
Rất nhiều chư Thiên chúng,
Và nhiều hạng con người
Ðau khổ và héo mòn,
Bị thần chết nhiếp phục.
Ngày đêm không phóng dật,
Từ bỏ dung sắc đẹp,
Vị ấy đào gốc khổ,
Mồi nhử của ác ma,
Thật khó vượt qua được.

Chánh văn Pali

7. Ekaputtakasuttaṃ

17. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa upāsakassa ekaputtako piyo manāpo kālaṅkato hoti.

Atha kho sambahulā upāsakā allavatthā allakesā divā divassa yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinne kho te upāsake bhagavā etadavoca – ‘‘kiṃ nu kho tumhe, upāsakā, allavatthā allakesā idhūpasaṅkamantā divā divassā’’ti?

Evaṃ vutte, so upāsako bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘mayhaṃ kho, bhante, ekaputtako piyo manāpo kālaṅkato. Tena mayaṃ allavatthā allakesā idhūpasaṅkamantā divā divassā’’ti.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Piyarūpassādagadhitāse [piyarūpassātagadhitāse (sī. pī.)],
Devakāyā puthu manussā ca;
Aghāvino parijunnā,
Maccurājassa vasaṃ gacchanti.
‘‘Ye ve divā ca ratto ca,
Appamattā jahanti piyarūpaṃ;
Te ve khaṇanti aghamūlaṃ,
Maccuno āmisaṃ durativatta’’nti. sattamaṃ;


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 1 :  Chấp sai là chấp vào ảo tưởng vậy khổ đau có là một thực tại? TT Tuệ Quyền
 2 :Hiểu biết sự thật bằng trí tu khác với sự hiểu biết bằng trí văn thế nào?_TT Pháp Tân
 3 :  Thường suy niệm về cái khổ chưa đến có làm chúng ta bớt khổ khi đối diện với thực tế?_ĐĐ Pháp Tín 
 4 : Nhiều người tin rằng nếu mình nói đến sanh ly tử biệt với người thân là điều xui xẻo. Nếu mình không nói thì có tốt hơn không? TT Tuệ Quyền
  5 :Làm sao có thể tiếp tục thương yêu người thân mà không quá sầu lụy?_TT Pháp Tân
6. Phải chăng sự chuẩn bị trước cái khổ sẽ xảy ra trong đời sống thì chúng ta sẽ tinh tấn nhiều hơn? TT Giác Đẳng

No comments:

Post a Comment