Friday, January 9, 2015

Bài học. Thứ Bảy ngày 10-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Phẩm Một - Phẩm Bodhivaggo 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
(IX) (Ud 6)

Như vầy tôi nghe:/ Một thời Thế Tôn trú ở Gayà, tại Gayasisa. Lúc bấy giờ, nhiều kẻ bện tóc, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng: "Với hành động này, được thanh tịnh ".

Thế Tôn thấy nhiều kẻ bện tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi, đang lặng xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng: "Với hành động này, được thanh tịnh ".

Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

9. Thanh tịnh không có nước,/ Ở đây nhiều người tắm,/ Trong ai có chân thật,/ Lại thêm có Chánh pháp,/ Người ấy là Thanh tịnh,/ Người ấy là Phạm chí.
Chánh Văn Pali:
9. Jaṭilasuttaṃ

9. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayāsīse. Tena kho pana samayena sambahulā jaṭilā sītāsu hemantikāsu rattīsu antaraṭṭhake himapātasamaye gayāyaṃ ummujjantipi nimujjantipi, ummujjanimujjampi karonti osiñcantipi, aggimpi juhanti – ‘‘iminā suddhī’’ti.

Addasā kho bhagavā te sambahule jaṭile sītāsu hemantikāsu rattīsu antaraṭṭhake himapātasamaye gayāyaṃ ummujjantepi nimujjantepi ummujjanimujjampi karonte [ummujjanimujjaṃ karontepi (sī. pī. ka.)] osiñcantepi aggimpi juhante – ‘‘iminā suddhī’’ti.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Na udakena sucī hotī, bahvettha nhāyatī [nahāyatī (sī.)] jano;
Yamhi saccañca dhammo ca, so sucī so ca brāhmaṇo’’ti. navamaṃ;


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 1: Hành trì nào người Phật tử hành trì là chân thật tiến hóa, và hành trì nào lại rơi vào giới cấm thủ? - TT Tuệ Siêu
2: Phải chăng một người giữ giới chân chính không nhất thiết biểu lộ ra ngoài? - TT Tuệ Siêu
3. Với người có tâm thành tu tập nhưng hành trì sai thì vẫn đáng quý phải không? - TT Pháp Tân
4. Chúng ta có nên "gióng lên tiếng chuông cảnh báo" về quan niệm tu hành thiếu cẩn trọng của Phật tử ngày nay? - TT Tuệ Siêu
5. Một số thực hành được đem vào chùa chiền như tập võ, thái cực quyền, khí công, yoga ... có xem là giới cấm thủ hay nên khuyến khích vì có lợi cho thân thể? - TT Pháp Tân
6: Tại sao có nhiều người thích đi quanh quẩn thay vì trực tiếp hành trì lời dạy của Đức Phật? - ĐĐ Pháp Tín

 7. Hình thức bên ngoài có quan trọng với người tu không? nếu không tại sao chuyện mặc y mang bát lại được chú trọng? - TT Pháp Tân

No comments:

Post a Comment