Sunday, January 11, 2015

Bài học. Thứ Hai ngày 12-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng & TT Pháp Tân

Phẩm Hai - Phẩm Mucalinda 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(I) (Ud 10) - 1. Mucalindasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:
 Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên và trong bảy ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn Mucalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh bảy vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, vươn cao các mang lớn trên đầu (Thế Tôn) với ý nghĩ: "Mong Thế Tôn khỏi lạnh! Mong Thế Tôn khỏi nóng! Mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát ".

Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy. Rồi Mucalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước mặt Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

1. Viễn ly là an lạc,
Với người biết tri túc, 
Với người có nghe pháp,
 Với người có chánh kiến 
 Không sân là an lạc, 
 Những ai ở trên đời,
Ðối hữu tình chúng sanh 
 Biết tự chế, ngăn ngừa. 
 Ly tham là an lạc, 
Vượt các dục ở đời, 
Ai nhiếp phục ngã mạn,
Ðây an lạc tối thượng.

Chánh văn Pali
1. Mucalindasuttaṃ
11. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre mucalindamūle paṭhamābhisambuddho. Tena kho pana samayena bhagavā sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti vimuttisukhapaṭisaṃvedī.

Tena kho pana samayena mahā akālamegho udapādi sattāhavaddalikā sītavātaduddinī. Atha kho mucalindo nāgarājā sakabhavanā nikkhamitvā bhagavato kāyaṃ sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā uparimuddhani mahantaṃ phaṇaṃ vihacca aṭṭhāsi – ‘‘mā bhagavantaṃ sītaṃ, mā bhagavantaṃ uṇhaṃ, mā bhagavantaṃ ḍaṃsamakasavātātapasarīsapa [siriṃsapa (sī. syā. kaṃ. pī.)] samphasso’’ti.

Atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhāsi. Atha kho mucalindo nāgarājā viddhaṃ vigatavalāhakaṃ devaṃ viditvā bhagavato kāyā bhoge viniveṭhetvā sakavaṇṇaṃ paṭisaṃharitvā māṇavakavaṇṇaṃ abhinimminitvā bhagavato purato aṭṭhāsi pañjaliko bhagavantaṃ namassamāno.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Sukho viveko tuṭṭhassa, sutadhammassa passato;
Abyāpajjaṃ sukhaṃ loke, pāṇabhūtesu saṃyamo.
‘‘Sukhā virāgatā loke, kāmānaṃ samatikkamo;
Asmimānassa yo vinayo, etaṃ ve paramaṃ sukha’’nti. paṭhamaṃ;


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Làm thế nào để cảm nhận sự an lạc NGƯỢC LẠI với quan niệm cố hữu của mình? TT Tuệ Quyền
 2 : Tại sao người đời thường gắn kết sự an lạc với tâm tham? Ni Sư Lieu Phap
 3 .Chúng ta có thể an lạc bằng cái nhìn sáng suốt không?Ni Sư Lieu Phap
 4 : Nhiều người tin rằng số phận đau khổ không thể thay đổi được nhưng phải chăng theo Phật Pháp thì ai cũng có khả năng tạo sự an lạc?TT Tuệ Quyền
5. Sự an lạc được ghi nhận thế nào trong đời sống của Đức Thế Tôn? Ni Sư Lieu Phap  
 6 :  Thái độ nhận thức về an lạc quan trọng thế nào với người xuất gia. TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment