Friday, January 2, 2015

Chương Trình Đặc Biệt Đầu Năm 2015

Chương Trình Đặc Biệt Đón Mừng Năm 2015
1. Người Phật tử hoằng pháp như thế nào trong tương lai? - TT Giác Đẳng
2. Việc một người Phật tử từ nước ngoài về VN làm phước các chùa thường vinh danh rất nhiều về vị thí chủ. Việc này trên phương diện tâm lý có làm cho tâm người đó trong sạch không khi mà được đề cao danh tánh của mình? - TT Tuệ Quyền
3. Người Phật tử hoằng pháp như thế nào trong tương lai? - TT Giác Đẳng
4. Với sự hoằng pháp qua phương tiện truyền thông như TV, hoặc qua máy vi tính, qua điện thoại thông minh thay vi có sự hiện diện đối mặt có sự cung kính. Thì có mất đi tánh chất Phật giáo trong cộng đồng Phật giáo hay không? - TT Pháp Tân
5. Người Phật tử thể hiện từ tâm như thế nào trong tương lai? - TT Giác Đẳng
6. Với cuộc sống bận rộn hiện nay khiến cho chúng ta bị vô cảm hay là thiếu vắng tâm từ và tâm bị. Chúng ta phải làm sao để có thể có tâm từ và tâm bi trong mọi hoàn cảnh? - ĐĐ Pháp Tín
No comments:

Post a Comment