Wednesday, December 23, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 23-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp
XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

133.- Bạn

- Này các Tỷ-kheo, có đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân cận. Thế nào là ba?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cho điều khó cho, làm điều khó làm, nhẫn điều khó nhẫn. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân cận.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Ba pháp khó làm trong đời là cho cái khó cho, làm cái khó làm, nhẫn điều khó nhẫn là 3 đức tánh của một người bạn cần được thân cận. Thì có phải là 3 đức tánh của Bồ Tát không? - TT Tuệ Siêu III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây cho thấy một người bạn cho cái khó cho?
 A. Cho cái rất đắt tiền /
 B. Cho cái ít người có 
/ C. Cho cái mà bản thân của mình rất quý
 / D. Cho cái rất đẹp

: TT Pháp Tân cho đáp án Câu  Số 1 .C .

 Câu hỏi 2. Thế nào là vì bạn mà làm cái khó làm?
 A. Làm điều mà mình khổ tâm / B. Làm điều mà mình khổ công 
/ C. Làm điều mà mình khổ sở
 / D. Cả ba câu trên đều có thể gọi là làm cái khó làm

TT Tue Quyen cho dap an cau 2 la D

Câu hỏi 3. Thế nào là vì bạn mà nhẫn cái khó nhẫn?
 A. Có hy sinh 
/ B. Có chịu đựng 
/ C. Có tha thứ 
/ D. Cả ba câu trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 3 .D .

Câu hỏi 4. Đặc tính nào sau đây là yếu tính của nhiều thiện pháp?
 A. Sự xả kỷ
 / B. Sự khôn ngoan 
/ C. Sự may mắn 
/ D. Sự giàu có

TT Pháp Tân cho đáp án Câu  Số 4 .A ._

 Câu hỏi 5. Theo Phật Pháp thì tình bằng hữu chân thật là thứ tình cảm lành mạnh tốt nhất mà ai cũng cần có. Điều nào sau đây liên hệ tới ý nghĩa đó?
 A. Thân cận bạn lành là điều rất cần thiết cho sự tu tập 
/ B. Tất cả những ai trợ duyên cho chúng ta đều có thể là thiện hữu kể cả cha mẹ, thầy tổ
 / C. Chữ metta (từ ái) và chữ mitta (bạn hữu) có cùng ngữ căn 
/ D. Ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 5 là DNo comments:

Post a Comment