Sunday, February 7, 2016

Chương Trình Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN

Giảng Sư: Chư Tăng

 Mùng Một Tết ; Năm Thân Nói Chuyện Khỉ
Mùng Hai Tết: Đầu Nam Nói Chuyện May Mắn
Mùng Ba Tết: Xuân Về Nói Chuyện Hoa
Mùng Bốn: Tết Nói Chuyện Phong Tục
Mùng Năm: Nguyên Đán và Cổ Tích Việt Nam
Mùng Sáu: Ăn Tết Và Ăn Uống
Mùng Bảy: Chúc Tụng Đầu Năm 

No comments:

Post a Comment