Friday, March 25, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 25-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Bánh Xe

(I) (31) Bánh Xe.1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước.

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản.

2.

Sống địa phương thích hợp,
Làm bạn với bậc Thánh, 
Tự nguyện được chân chánh,
Trước đã làm phước đức
Người ấy về lúa gạo,
Tài sản và danh xưng, 
Danh tiếng cùng an lạc,
Ðược đưa đến đầy đủ.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu 1. "Sống ở nơi thích hợp" có nhất thiết giới hạn trong một ngôi chùa, một phong thổ, một quốc độ? - TT Pháp Tân 

Thảo luận câu 2. Từ ngữ "chân nhân - sappurisa" và "bậc thiện trí - pandita" khác nhau hay giống nhau? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận câu 2. Từ ngữ "chân nhân - sappurisa" và "bậc thiện trí - pandita" khác nhau hay giống nhau? TT Giác Đẳng 

Thảo luận câu 3."Tự tâm hướng thượng" có giống với "nuôi chí lớn"? TT Tuệ Quyền đang 


Thảo luận câu 4. "Trước đã tạo phước" có phải là "kiếp trước có tạo công đức"? TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Có câu "Ở nơi nào mà nhận ra rằng chốn đó làm tăng trưởng phiền não thì nên bỏ đi lập tức dù trong đêm", câu nầy có xuất xứ từ đâu? 
A. Danh ngôn
 / B. Phật ngôn 
/ C. Tục ngữ 
/ D. Cả ba câu trên đều sai

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu.B.

   Trắc nghiệm 2. Một người đáng để thân cận có đặc tính nào sau đây: 
A. Là một người bạn tốt: biết quan tâm những lợi ích chân thực hơn là đãi bôi 
/ B. Là một người thầy tốt: sẳn sàng chỉ dẫn những điều tốt hơn là xu nịnh 
/ C. Là một tấm gương tốt: có nhiều điều hay để bắt chước 
/ D. Cả ba điều trên

 ĐĐ Pháp Tín chọn Câu .D

Trắc nghiệm 3. Biểu hiện nào sau đây đi ngược lại thái độ của một người hướng thượng?
 A. Dù nghèo vẫn không bỏ đạo
 / B. Dù bị rầy la nhưng không bỏ thầy tốt 
/ C. Dù ai nói gì cũng không thay đổi tư kiến 
/ D. Dù không thành công trong bước đầu tu tập cũng không bỏ cuộc

TT Pháp Tân cho đáp án Câu C

Trắc nghiệm 4. Người nào sau đây là người sống "không biết chôn của để dành"?
 A. Sống vì hạnh phúc cho tha nhân hơn là nghĩ về bản thân 
/ B. Dốc toàn lực đầu tư tài chánh  
/ C.  Thường tạo phước lành hơn là tiêu xài xa xỉ
 / D. Không xem thường sự tạo phước, tu đức, gieo trồng thiện duyên


TT Tuệ Quyền cho đáp án B

No comments:

Post a Comment