Tuesday, June 7, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 7-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Chân Trực

(X) (80) Tinh Túy của Sự Nghiệp

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân không ngồi giữa trong pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp?

- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đố là nữ nhân, này Ananda. Xan tham là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda. Ðây là nhân, đây là duyên, này Ananda, nữ nhân không ngồi giữa pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phải chăng sự đố kỵ người nữ đến từ người nữ nhiều hơn? - DD Nguyen Thong

 Thảo luận 2. Phải chăng sự cố gắng giữ vẻ dịu dàng nữ tính khiến cho người nữ dễ phẫn nộ? DD Phap Tin

Thảo luận 3. Tật đố được định nghĩa là không thích cái người khác có; xan tham được định nghĩa là sợ mất cái mình có. Tại sao người nữ thường cảm thấy bị đe doạ? TT Tuệ Quyền

Thảo luận 4. Tại sao nhiều người nữ thường gây ra bi kịch cho người khác giống như khổ cảnh mình đã trãi qua (như chuyện làm dâu nhà chồng)? - DD Phap Tin

Thảo luận 5. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment