Wednesday, October 12, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 12-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XXIII. Phẩm Ác Hạnh

(I) (221) Diệu Hạnh

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. Thế nào là bốn?

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này.

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là bốn?

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ.

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Nhiều người quan niệm rằng khẩu nghiệp nhẹ hơn thân nghiệp và ý nghiệp.Cái nhìn đó có chính xác chăng? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận   2. Nếu sự chia rẽ không tạo ra bằng lời mà bằng sự dàn dựng cảnh tượng gây hiểu lầm dẫn tới chia rẽ thì có nằm trong nói lời chia rẽ? TT Tuệ Quyền 
Thảo luận  3. "Không làm điều ác" có đủ gọi là "làm điều lành"?(thí dụ không nói lời phù phiếm có được gọi là nói lời lợi lạc?) TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 4. Lời nói rất nặng nhưng phát xuất từ tình thương (như mẹ rầy con) có gọi là ác ngữ chăng? TT Tuệ Quyền 
Thảo luận 5. Cố gắng tịnh khẩu bằng cách giữ im lặng không  nói có giúp trau dồi khẩu nghiệp thiện chăng? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 6. Những lời nói hoa mỹ nghe hấp dẫn, vui tai nhưng không thiết thực có gọi là lời vô ích chăng? TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment