Monday, May 22, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 22-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(IX) (229) Rắn Ðen (1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


(X) (230) Rắn Ðen (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình!

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

TT Giác Đẳng chia sẻ về chuyến đi hành hương Tích Lan


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Nguyên nhân nào sau đây, theo Phật Pháp, là động lực chính khiến chúng sanh tạo ác nghiệp?
 A. Sinh kế khó khăn /
 B. Ngã chấp, ngã sở chấp, mạn tuỳ miên /
 C. Hoàn cảnh gia đình /
 D. Ảnh hưởng xã hội

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1 :.B

Trắc nghiệm 2. Đối với vấn đề giới tính, những gì Đức Phật dạy mang tính cách nào sau đây?
 A. Trọng nam khinh nữ /
 B. Đức Phật dạy người nữ có thể thành tựu những điều như nam giới nhưng Ngài cũng cho biết nữ giới có những nhược điểm nhất định /
 C. Đức Phật dạy nam nữ vốn bình đẳng /
 D. Đức Phật dạy người nữ hơn người nam vì có thể sanh ra tất cả

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2 :.B.

Trắc nghiệm 3. Nguyên nhân nào sau đây là lý do tạo nên những phức cảm của người nữ? 
A. Sinh lý tương đối phức tạp hơn người nam /
 B. Tâm lý mẫn cảm hơn người nam / 
C. Sự yếu đuối lo sợ / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3:. D .

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây được ghi nhận là có đề cập trong bài kinh?
 A. Ưa ngoại tình thì dễ phản bội /
 B. Tham đắm nhiều thì thủ đoạn độc hại nhiều /
 C. Thích chia rẽ thì hay nói hai lưỡi /
 D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: .D 

No comments:

Post a Comment