Thursday, May 18, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 18-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tín

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(V) (225) Viếng Thăm Gia Ðình(1)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người viếng thăm gia đình. Thế nào là năm?

2. Phạm lỗi không mời mà đến; phạm lỗi ngồi một mình; phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo; phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn năm, sáu chữ; sống với nhiều suy tư về dục.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình.

(VI) (226) Viếng Thăm Gia Ðình (2)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. Thế nào là năm?

2. Luôn luôn thấy nữ nhân; do thấy, nên có liên hệ; do có liên hệ nên có sự thân mật; do có sự thân mật nên có cơ hội (để tư thông); khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như sau: Sẽ không có hoan hỷ sống Phạm hạnh; hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô; hay từ bỏ học giới; trở lui lại đời sống thế tục.


Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Quan hệ "thân thiết" giữa người xuất gia và cư sĩ thế nào gọi là lành mạnh? TT Pháp Tín
Thảo luận 2. Chư tăng nên quan tâm tới người cư sĩ thế nào gọi là ở mức độ vừa phải? - TT Tuệ Quyền
 Thảo luận  3. Người cư sĩ thương kính chư tăng thế nào là hợp với Phật Pháp? - TT Pháp Tín


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những điều nào sau đây được xem là không phù hợp trong quan hệ giữa chư tăng và cư sĩ mặc dù được xem là bình thường theo quan niệm người thế gian?
 A. Chư tăng nựng nịu trẻ con /
 B. Chư tăng là gạch nối cho sự gầy dựng tình cảm nam nữ /
 C. Chư tăng "tặng quà" cho những cá nhân để tạo tình thân /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Những điều nào sau đây không thích hợp để người cư sĩ hỏi chư tăng?
 A. Mặc bộ quần áo nào đó có đẹp không / 
B. Công việc giao dịch làm ăn nào đó có triển vọng không / 
C. Nên tiếp tục chữa trị cho người thân hay nên "rút ống" để người bệnh ra đi / 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 :.D

 Trắc nghiệm 3. Những điều nào sau đây nên được xem là nền tãng xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa chư tăng và cư sĩ?
 A. Chư tăng chú trọng việc tu tập, người Phật tử ủng hộ khuyến khích / 
B. Chư tăng lo thuyết pháp, giảng kinh, người Phật tử mời rủ bạn hữu nghe pháp, học đạo 
/ C.  Chư tăng lo việc mặt tinh thần cho cư sĩ, cư sĩ lo mặt vật chất cho chư tăng /
 D. Cả ba điều trên


_TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3:. D 

No comments:

Post a Comment