Friday, May 5, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 5-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Pháp Tín

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(IX) (209) Thuyết Pháp Với Giọng Ca

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm?

2. Tự mình say đắm trong âm giọng ấy; người khác say đắm trong âm giọng ấy; các người gia chủ phê bình: "Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn Thích tử này ca hát"; vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn; các thế hệ sau bắt chước.

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Trong bài thuyết pháp có phần đọc kinh văn Phạn ngữ với "giọng ngâm nga" có sai với tinh thần của bài kinh hôm nay? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Sử dụng âm thanh, sắc tướng như "phương tiện thiện xảo" trong việc hoằng pháp ở mức độ nào là quá xa? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Tụng kinh với giọng hay nên được nhận thức thế nào là khế hợp với Phật Pháp? - TT Pháp Tân


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment